Om Viggo Pedersen & Søn A/S

Fakta

Ejerforhold:

Viggo Pedersen & Søn A/S er 100 % ejet af Martin Mortensen Holding ApS.

Forsikringer:

Alm. Brand Forsikring

Midtermolen 7

2100 København Ø

Viggo Pedersen & Søn A/S har tegnet Erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på 10 mio.

Bankforbindelse:

Nykredit Bank

Hovedvejen 10

2600 Glostrup

Arbejdsgarantier:

Tryg Garanti.

Klausdalsbrovej 601

2750 Ballerup