GDPR

GDPR oplysninger vedr. kunder

Kontaktoplysninger

Ved henvendelse vedrørende persondata skrives til: administration@vps.dk

Vi ønsker at sikre klare retningslinjer for medarbejderne ved at føre en stringent politik omkring behandling og opbevaring af kundedata. Vi opdaterer kundeaftaler og databehandleraftaler efter denne politik.

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med forretningsmæssige formål, idet vi leverer vores tjenesteydelser til dig og din virksomhed, samt holde dig orienteret om nyheder, funktioner og muligheder, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 5 stk. 1 b.

Og at retsgrundlaget (hjemlen) for at vi behandler dine personoplysninger er den indgåede aftale/bestilling jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b, lovgivning jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 c. Alle vores data behandlere er godkendte i overensstemmelse med EU-kommissionens og databeskyttelsesforordningens krav, hvilket vi på opfordring gerne dokumenterer

Som supplement til de enkelte kontraktuelle forpligtelser som medarbejderne er underlagt, fungerer denne instruks som yderligere rettesnor for at sikre, at vi kompliant i henhold til persondataforordningen, når vi arbejder med kunders data.

Vi opbevarer kunders oplysninger i maksimalt 10 år efter endt opgave. Vi har garantier på en del af vores opgaver på op til 10 år. Dette indebærer, at vi opbevarer informationen i en rimelig periode for at kunne imødekomme lovmæssige krav eller løse problemer, der opstår med tiden. Det vurderes årligt hvorvidt personoplysninger om kunder skal gemmes eller slettes.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk.

GDPR vedrørende medarbejdere:

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

  • Vi er ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
  • At du er velkommen til at kontakte administrationen for at høre nærmere.
  • At formålet med behandling af dine personoplysninger er at sikre din ansættelse hos os
  • At retsgrundlaget (hjemlen) for at vi behandler dine personoplysninger den indgåede kontrakt jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b, og/eller lovgivning jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 c
  • At vi udelukkende videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere, herunder vores data behandlere, rådgivere og til de for opgaven eventuelt nødvendige samarbejdspartnere.
  • At vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er lovligt i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning.

Instruks om oplysningspligt vedrørende jobansøgere

Da vi modtager personoplysninger fra jobansøgere, har vi en oplysningspligt og skal derfor oplyse om vores GDPR politik. Dette gøres ved, at der i autosignaturen henvises til vores GDPR politik.

Retsgrundlaget for oplysningerne er kontrakt, da de er nødvendige for arbejdet i forbindelse med indgåelse af en eventuel ansættelseskontrakt, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b samt vores legitime interesse i at kunne vurdere, om det er den rette person til jobbet, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 f. I forbindelse med rekruttering opbevares personoplysninger kun så længe, som det er lovligt i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning.

Fører ansøgningen ikke til ansættelse, slettes oplysningerne senest 6 måneder efter afslaget er afsendt eller uopfordret ansøgning er modtaget.

Sletteregel i forhold til personale

Vi sletter personales oplysninger, når der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring af oplysningerne.

Af databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra e fremgår det, at personoplysninger skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles.

I forhold til personalets oplysninger opbevares disse kun så længe, som det er lovligt i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning og i maksimalt 5 år.

I forhold til jobansøgere, der ikke får ansættelse, slettes oplysningerne senest 6 måneder efter afslaget er afsendt eller uopfordret ansøgning er modtaget.